นิยามการสืบค้น
 

ค้นตามคำสำคัญ (Keyword)
พิมพ์คำสำคัญที่ต้องการ แล้วคลิกที่สืบค้น ตัวอย่าง:

ยีน


ค้นตามชื่อเรื่อง (Title)
พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการ แล้วคลิกที่สืบค้น ตัวอย่าง:

Wikipedia
Wiki
สมุนไพร
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน


ค้นตามชื่อผู้แต่ง (Author)
พิมพ์ชื่อผู้แต่งชาวไทย ชาวต่างประเทศ นามแฝง หน่วยงาน ที่ต้องการแล้วคลิกที่สืบค้น ตัวอย่าง:

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ทวีศักดิ์
Thaweesak K
McKee
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ค้นตามหัวเรื่อง (Subject)
พิมพ์หัวเรื่องที่ต้องการ แล้วคลิกที่ สืบค้น ตัวอย่าง:

พลังงานแสงอาทิตย์
พันธุกรรม


ค้นตาม ISBN
พิมพ์หมายเลข ISBN ที่ต้องการ โดยไม่ต้องใส่ - คั่น ตัวอย่าง:

9743339801

 
สืบค้นขั้นสูง
From:
To:
From:
To:
yyyy/mm/dd

 Food Information Center
Institute of Food Research and Product Development,Kasetsart Unversity.

P.O. Box 1043, Kasetsart, Chatuchak, Bangkok 10903, Thailand

http://www.tpqi.go.th
Contact Us
libntw@ku.ac.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2015 All rights reserved.
คลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สารฮาลาล